Δημιουργία Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ ΕΣΠΑ – WCAG 2

Εξειδικευόμαστε στην κατασκευή ιστοσελίδων ΑΜΕΑ WCAG για άτομα με ειδικές ανάγκες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, με πλήρη λειτουργικότητα & σύγχρονη αισθητική. Παρέχουμε πλήρη συμμόρφωση για επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ.
Image

Θα σας ζητηθεί η ιστοσελίδα σας να καλύπτει απαιτήσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και να είναι απόλυτα συμμορφωμένη με το πρότυπο WSAG 2 AA (2A).

Εμείς θα σας καλύψουμε με πιστοποίηση WSAG 2 AAΑ (3A)

Καθότι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, και κάνοντας αποκλειστικά αυτή την υπηρεσία, θα δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα σας ώστε να είναι απόλυτα συμμορφωμένη με το πρότυπο WSAG 2 AAΑ (3A). Επίσης παρέχουμε Γραπτή Εγγύηση Αποτελέσματος καθώς και την έγγραφη δήλωση με υπογραφή του κατασκευαστή ότι ο ιστότοπος σας έχει περάσει τους ελέγχους για ΑΜΕΑ.
image
Η εξειδίκευση μας καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, προκειμένου η ιστοσελίδα σας να είναι απόλυτα συμμορφωμένη με το πρότυπο WSAG 2 AA, ώστε να μπορέσετε να επιδοτηθείτε μέσω των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού ταμείου στήριξης. Επιπροσθέτως εμείς θα σας καλύψουμε και για το το πρότυπο WSAG 2 AAA ώστε να είστε καλυμμένοι και για μελλοντικές επιδοτήσεις χωρίς να χρειαστεί να ξανακάνετε κάτι!
image
20

Χρόνια Εμπειρίας

100%

Στον έλεγχο (Achecker, Wave, W3C κ.α.)

100%

Επιδοτούμενες Σελίδες ΑΜΕΑ από ΕΣΠΑ

99.8%

Χωρίς κανένα Λάθος (Contrast Error)

100%

Επιδοτούμενα ΑΜΕΑ e-shop από το ΕΣΠΑ

Προδιαγραφές ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ

image
Προκειμένου μια ιστοσελίδα να πληροί τις προδιαγραφές για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), πρέπει να ακολουθεί τα πλαίσια οδηγιών που ορίζονται στο πρότυπο WCAG 2.0, το οποίο προέρχεται από την αγγλική ορολογία «Web Content Accessibility Guidelines» και ορίζει όλες τις παραμέτρους, προκειμένου μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται φιλική για ΑΜΕΑ. Η κατασκευή ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ διευκολύνει σε ένα μεγάλο επίπεδο την πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να περιηγηθούν ευκολότερα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.

Αντιληπτό

Αντιληπτό - Perceivable

Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση με κάποιο τρόπο να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται (δεν μπορεί να είναι αόρατες για όλες τις αισθήσεις τους).

 

 

 

Εύρωστο

Εύρωστο - Robust

Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν συνεχώς πρόσβαση στο περιεχόμενο καθώς οι τεχνολογίες προοδεύουν (δηλαδή καθώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες και οι πράκτορες χρήστη, το περιεχόμενο θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμο και αναγνώσιμο από αυτά)

 

Κατανοητό

Κατανοητό - Understandable

Το περιεχόμενο και η παρεχόμενη λειτουργικότητα μέσω μίας διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πληροφορίες, καθώς και τη λειτουργία της διεπαφής (το περιεχόμενο ή η όποια λειτουργία δεν μπορεί να επεκτείνεται πέραν της κατανόησής τους)

 

 

Λειτουργικό

Λειτουργικό - Operable

Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποδοτικά την προσφερόμενη λειτουργικότητα (η διεπαφή δεν μπορεί να απαιτεί χειρισμό που να μην μπορεί να εκτελέσει ένας χρήστης)

 

Πρότυπο WCAG 2.0 – Οδηγίες

Οι οδηγίες WC3 για την προσβασιμότητα του περιεχομένου στις ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το WCAG 2.0, καλύπτουν μια μεγάλη θεματολογία τροποποιήσεων, προκειμένου το τελικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας να καταστεί προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες όπως:
 • Μειωμένη ακοή και κώφωση
 • Μειωμένη όραση και τύφλωση
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσκολία στην ομιλία
 • Περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
 • Φωτοευαισθησία

Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ – Επίπεδα συμμόρφωσης

Σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα συμμόρφωσης στις ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ, τα οποία είναι το «Α», το «ΑΑ» και το «ΑΑΑ». Ανάλογα με τον αριθμό των κριτηρίων που πληροί μια σελίδα, αυξάνεται και το επίπεδο συμμόρφωσης. Παρ’ όλα αυτά, η συμμόρφωση επιπέδου «ΑΑΑ» (3Α) δεν είναι πάντα δυνατόν να επιτευχθεί σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, καθώς ορισμένα περιεχόμενα δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν απαιτείται η συμμόρφωση επιπέδου ΑΑΑ (3Α) ως γενική πολιτική. Παρόλα αυτά, η εξειδικευμένη γνώση μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι μια εγγύηση ότι θα επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο συμμόρφωσης για την ιστοσελίδα σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδας ΑΜΕΑ για επιδότηση ΕΣΠΑ

Έχοντας πραγματοποιήσει πολυάριθμα έργα, τα οποία εξασφάλισαν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε εγγράφως για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων ΑΜΕΑ για την επιδότηση των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού ταμείου στήριξης ΕΣΠΑ. Πολλές επιχειρίσεις εκμεταλλεύονται τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εδραιώσουν την διαδικτυακή τους παρουσία με μια σύγχρονη και προσβάσιμη (Accessible) ιστοσελίδα.
Για να μπορέσετε όμως να συμμετέχετε στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η ιστοσελίδα σας θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητά με το πρότυπο WCAG 2.0.
Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας ΑΜΕΑ ή ενός e-Shop ΑΜΕΑ για επιδότηση ΕΣΠΑ πρέπει να πληροί πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες εν τέλη θα εξασφαλίσουν την δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, για να πετύχουμε την προσβασιμότητα (accessibility) της ιστοσελίδας, κατά την κατασκευή ή τροποποίησή της, χρησιμοποιούμε σαφή και κατανοητά κείμενα, αναγνωρίσιμα στοιχεία, την κατάλληλη αντίθεση στα χρώματα του περιεχομένου και του παρασκηνίου καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες (μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ), που προσφέρουν απλότητα χρήσης και πλήρη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι η ιστοσελίδες ΑΜΕΑ που κατασκευάζουμε είναι πλήρως προσβάσιμες, φιλικές προς το χρήστη και συμβατές για άτομα με προβλήματα όρασης, δυσλεξίας, φωτοευαισθησίας κ.ά.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του ΕΣΠΑ για ιστοσελίδες ΑΜΕΑ

Οι προδιαγραφές που ζητάει το ΕΣΠΑ από μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ, σε γενικές γραμμές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το πρόγραμμα που τρέχει την εκάστοτε χρονική στιγμή. Ωστόσο οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν σχεδόν ίδιες και περιλαμβάνουν τα  εξής:
“…Θα πρέπει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).”

Απαραίτητη η τοποθέτηση του Banner του ΕΣΠΑ

Η τοποθέτηση συγκεκριμένου banner (η εικόνα δηλαδή του επιδοτούμενου προγράμματος), σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, με σύνδεσμο προς το αρχείο PDF της πράξης είναι μια ακόμη βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή μιας ιστοσελίδας ΑΜΕΑ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
image
Image
Περιεχόμενο Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ

Πρόσβαση στην πληροφορία για όλους

Όταν αναλαμβάνουμε την κατασκευή μιας ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ πραγματοποιούμε ορισμένες βασικές τροποποιήσεις στον κώδικα και στο CSS της ιστοσελίδας. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως αισθητικά μη ορατές στους υπόλοιπους χρήστες και προσφέρουν επιπρόσθετες λειτουργίες εξυπηρετώντας τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα εργαλεία ανάγνωσης αυτών. Μερικές από τις βασικές λειτουργίες είναι:
 • Προσθήκη περιεχομένου το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί με βοηθητικές τεχνολογίες, χωρίς να αλλάζει το νόημά του.
 • Παροχή βοήθειας στους χρήστες για ευκολότερη ανεύρεση περιεχομένου και περιήγησης σε αυτό.
 • Παροχή επαρκούς χρόνου ανάγνωσης και χρήσης του περιεχομένου.
 • Τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανάγνωση και την ακοή περιεχομένου.
 • Εναλλακτικά κείμενα για παρουσίαση μη γραφικού περιεχομένου.
 • Χρήση περιεχομένου που δεν προκαλεί επιληπτικές κρίσεις.
 • Χρήση όλων των λειτουργιών πληκτρολογίου.
 • Ευανάγνωστα και κατανοητά κείμενα.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
image
Image

Έλεγχος προσβασιμότητας

Βασικό παράγοντα για την επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ αποτελεί η προσβασιμότητα μιας ιστοσελίδας. Για να συμμορφώνεται μια ιστοσελίδα στις απαιτήσεις του προγράμματος, θα πρέπει να περνάει με επιτυχία των έλεγχο από συγκεκριμένα εργαλεία ελέγχου. Το Wave και το Achecker είναι δύο από τα βασικότερα εξ αυτών για το ΕΣΠΑ και στις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων εργαλείων θα δείτε ότι μπορείτε να καταχωρήσετε το σύνδεσμο μιας ιστοσελίδας και να ελέγξετε άμεσα για τυχόν σφάλματα προσβασιμότητας. Προκειμένου να μπορέσει η ιστοσελίδα σας να ενταχθεί στην επιδότηση ΕΣΠΑ, θα φροντίσουμε να περνάει από τα συγκεκριμένα εργαλεία χωρίς καθόλου σφάλματα.
Image
image
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΟ DESIGN

Δημιουργία ιστοσελίδων ΑΜΕΑ με εντυπωσιακό σχεδιασμό, αλλά χωρίς περικοπές στην ποιότητα.

Οι ιστοσελίδες ΑΜΕΑ που κατασκευάζουμε είναι λειτουργικές, όμορφες, μοντέρνες και γενικώς δεν υπολείπονται σε τίποτα από τις κανονικές ιστοσελίδες. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων, καταφέρνουμε να συνδυάζουμε όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει μια σύγχρονη ιστοσελίδα του σήμερα, αλλά πάντα με την ΠΛΗΡΗ πρόσβαση και υποστήριξη και για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα!
Το δικό μας website περνάει την αξιολόγηση με πιστοποίηση WSAG 2 AAΑ (3A)

Η δικιά μας ιστοσελίδα για παράδειγμα έχει ένα όμορφο και μοντέρνο design, αλλά παράλληλα περνάει όλους τους ελέγχους χωρίς καθόλου σφάλματα στο πρότυπο WSAG 2 AAΑ (3A). Μπορείτε να δοκιμάσετε το δικό μας ιστότοπο στο AChecker , στο Wave αλλά και στο HTML Checker για να το διαπιστώσετε και μόνοι σας βάζοντας το URL (https://espa-amea.gr/) της ιστοσελίδας μας!
WEB ACCESSIBILITY CHECKERS

Παρέχουμε πιστοποίηση ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες WCAG που χρησιμοποιούν και οι ελεγκτές του ΕΣΠΑ.

Χρησιμοποιούμε τις ίδιες πλατφόρμες ελέγχου για την πιστοποίηση μιας ιστοσελίδας ΑΜΕΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 AA, που εγκρίνει το εκάστοτε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ( Achecker, Wave, W3C, Web Accessibility κ.α.), ώστε η ιστοσελίδα σας να περάσει τον έλεγχο με απόλυτη επιτυχία.
image
image
image
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΤΟ GOOGLE

Η ιστοσελίδας σας ΑΜΕΑ έχει καθαρό κώδικα, έτσι θα είναι ταχύτατη και θα σας βγάλει πρώτους στις αναζητήσεις της Google.

Τα websites για AMEA όχι μόνο θα βελτιώσουν την περιήγηση των ατόμων με αναπηρία, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια και στους υπόλοιπους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας. Επίσης λόγω του καθαρού τους κώδικα, χωρίς λάθη, θα σας φέρει πρώτους στις μηχανές αναζήτησης όπως στη Google!

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες ΑμΕΑ;

Ελάτε σήμερα σε επαφή μαζί μας, για να κατασκευάσουμε την δική σας ιστοσελίδα, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία παγκόσμια τεχνολογικά standard, αλλά και με χρήση των επίσημων οδηγιών του προτύπου WSAG, για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστού στην έκδοση 2.0 AA, ώστε να είναι η ιστοσελίδα σας φιλική προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.